ProWerk wil een positieve en inspirerende rol spelen in de ontplooiing van mensen, groepen en organisaties. Wij willen samen met u als werkgever, werknemer, werkzoekende, gemeente of uitkeringsinstantie een belangrijke bijdrage leveren aan het functioneren, de inzetbaarheid en de betrokkenheid van mensen in verhouding tot hun werk. We zijn ervan overtuigd dat we elkaar in de keten naar werk nodig hebben. <br> Prowerk richt zich op de arbeidsbemiddeling van werkzoekenden. Of iemand arbeidsgehandicapt, oud, jong, allochtoon, autochtoon is, onze specialiteit is mensen aan een baan helpen. Wij streven naar duurzaam resultaat. Uitgangspunt van onze werkwijze is de vraag van de werkgeversmarkt. Tot onze opdrachtgevers horen gemeenten, UWV en werkgevers. Er zijn veel, heel veel re´ntegratie-bedrijven. En voor opdrachtgevers is het niet altijd eenvoudig om te bepalen waarin de een zich van de ander onderscheidt.